2016, ഒക്‌ടോബർ 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചുവപ്പ്

പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ തമ്മില്‍ വെട്ടി മരിച്ചു,
കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കള്‍,
 പരലോകത്ത് നിന്നുമാ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടു കണ്ണീരൊഴുക്കി
ആ കണ്ണീര്‍ ഭൂമിയില്‍ മഴയായി പെയ്തു


#ഹര്‍ത്താല്‍ കവിത 
 
ജാലകം